{% HEADER_CODE %}
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Otyg
- Huldran lyrics

Under t"ta kvistb"ltens g"laved
P.. ljungkl"dda hyglar och furvuxen hed
Under m.. nsk"rans spirande skymningsglans
Som f†rtrollar och f"gnar i skugglekens dans
Mannakulning ljuda i fager ton
I skydraget insveper daggst"nkta mon
En skepnad sk†njes nu uti kv"llningens f.. ng
Och tr.. nanade sjunger en sn"rjande s.. ng.

Refr"ng:
Sj"lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H.. lrygg rutten
Dig leder i f†rd"rv
Sj"lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H.. lrygg rutten
I dunkelheten k"rv.

P.. skogens rese f"rdas de vildsk†na r..
I stj"rnpraktens lyster l"ngs den hogstarka..
Hon dig lockar fr.. n milans gl†dande kol
Och f†rd"rvar sinnesfriden hos din gem.. l
I gruvlig oro hon kallar ditt f†rslavade namn
Men fj"ttrad du st.. r i skogsfruns giriga famn
Hon var den vackraste m† som bland kvinnfolk fanns
Men i gr.. mossan sl"par en djurlik svans.

Refr"ng:
Sj"lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H.. lrygg rutten
Dig leder i f†rd"rv
Sj"lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H.. lrygg rutten
I dunkelheten k"rv.

Nu n"r myrdimman t"tnar i gryningens tid
¥ter igen du "r hemma vid
Men i sj"len du v.. ndas och tiden blir sv.. r
Ty tankarna f"rdas mot vildvuxna sn.. r
Att i d†velse tj"na det blevo din lott
N"r skogsnuvan kallar och tar dig f†rg.. tt.

Refr"ng:
Sj"lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H.. lrygg rutten
Dig leder i f†rd"rv
Sj"lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H.. lrygg rutten
I dunkelheten k"rv