# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kirk Franklin - Be like him lyrics

Kwabona kala thina so fananaye
Kwaze kwabona kala thina so fananaye
(So fananaye) So fananaye thina so fananaye
So fananaye thina so fananayex2.

When he comes I shal be like himx2
Oh oh Oh Oh Oh Oh like him
No more pain I shall be like him
See his face I shall be like him
Oh oh oh oh oh oh like him.

Back to the very beginning repeat to fade
Translate Kirk Franklin - Be like him lyrics